CAO Update 02-04-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. 

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 03 Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf Beginleeftijd pensioen aangepast naar 16 jaar
1-3-2024 03 Timmerindustrie Schalen verhoogd met 6,5% per 1-3-2024
1-3-2024 03 Timmerindustrie Percentage vakantietoeslag naar 8,33% per 1-3-2024
1-5-2024 15 Zoetwaren Industrie (vh Suikerwerk en Choco.) Minimumbedrag VT aangepast per 1-5-2024
1-1-2024 18 AGF Detailhandel Maandlonen gewijzigd per 1-1-2024
1-1-2024 18 AGF Detailhandel Overwerkfactor op 174,667 gesteld per 1-1-2024
1-4-2024 18 AGF Detailhandel Schalen verhoogd met 2,5% per 1-4-2024
1-1-2024 19 Zeevaart Schalen verhoogd met 6,5% per 1-1-2024Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0