Statement verstoringen Loket.nl

Volgen

De afgelopen dagen zijn er helaas meerdere verstoringen geweest. We snappen dat dit heel vervelend is. Het is niet wat je van ons gewend bent en waar wij als Loket.nl voor staan. Omdat dit zo uitzonderlijk is willen we je graag informeren over de situatie en de maatregelen die we nemen.

Wat is de situatie?
We ondervinden problemen in de automatische processen rondom de applicatie, die gebruikt worden om de FTP-datadump te maken. De problemen doen zich dus niet voor in de applicatie Loket.nl zelf. Normaal gesproken is het geen probleem als zo’n proces verkeerd loopt, omdat deze wordt afgebroken en automatisch opnieuw wordt gestart. Dit is nu niet gebeurd. Het proces is vastgelopen zonder af te breken, waardoor de database op slot is gegaan en er inlogproblemen ontstonden. Dit vond vroeg in de ochtend plaats, waardoor we gelukkig wel in staat waren dit op te lossen voor reguliere kantoortijden.

Hoe komt dit en wat doen we eraan?
We hebben geen aanpassingen gedaan op dit gebied, wat het lastig maakt het plotselinge gedrag te verklaren. Om verdere verstoringen te voorkomen zijn we natuurlijk direct gestart met het doen van onderzoek en het nemen van maatregelen:

1. In zowel de afgelopen als de aankomende nachten monitoren onze medewerkers de processen zodat we kunnen zien of er iets misgaat op het moment dat het optreedt, om de oorzaak te kunnen achterhalen.
2. Daarnaast hebben we een procedure ingesteld voor het geval er in de ochtend problemen optreden bij het inloggen, waarbij we vanaf 06:00 uur controles uitvoeren en meteen in actie treden als dat nodig is.
3. We verplaatsen de nachtelijke processen tijdelijk naar een andere server waar geen klanten op draaien. Als het proces dan vastloopt, heeft dit geen effect op het inloggen.

Ik hoop dat we met deze communicatie het vertrouwen kunnen geven dat we hier met de hoogste prioriteit mee bezig zijn. Ook wil ik graag nogmaals benoemen dat we begrijpen dat dit voor jou als klant erg vervelend is. Daarom doen we er, naast het achterhalen van de oorzaak, alles aan om de impact voor jou tot een minimum te beperken. Uiteraard word je op de hoogte gehouden over verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Marc van Gaal – Directeur Loket.nl

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0