Update Loket.nl 25-3-2024

Volgen

Vanavond rond 21.30 leveren we weer een aantal nieuwe zaken op. Ook deze release lossen we een paar bugs op, maar hebben we ook weer gewerkt aan de overbouw.
De applicatie zal dan tijdelijk niet bereikbaar zijn. We leveren o.a. onderstaande zaken voor jullie op:

1. Collectief verloning goedkeuren
2. Datum WNL en ESS wijzigen
3. Journaalapplicatie toevoegen in Loket.nl
4. Voor nieuwe gebruikers is het niet meer mogelijk om te switchen naar Loket.nl Classic
5. Aanpassen titelblokkering
6. BSN met voorloopnul
7. Anonieme werknemer toegevoegd in Loket.nl
8. Beschikbaar saldo onterecht op 0
9. Weergave verlofopbouw bij aanstelling t/m 

1. Collectief verloning goedkeuren
Vorige release leverden we het collectief starten van een verloning op. 
Deze keer voegen we hier het collectief goedkeuren van de verloning toe. 

c9d1774c4d0834f4a067e859936afde9.gif


2. Datum WNL
In Loket.nl zat nog niet de functionaliteit om de Datum WNL te wijzigen, we hebben deze nu toegevoegd. 

5eabbbe251ce82c86129348933fd8730.gif

3. Journaalapplicatie toevoegen in Loket.nl
Voor het journaalprofiel is het mogelijk een koppeling te maken met een externe applicatie.
De koppeling leggen via het Gebruikersprofiel was al een tijdje mogelijk via Loket.nl, het vastleggen bij Journaalapplicatie is nu dus ook mogelijk. 


cffe4f18d134aed449a96548e311f432.gif


4. Voor nieuwe WG-gebruikers niet meer mogelijk om te switchen naar Loket.nl Classic
Een tijdje geleden hebben we een knop toegevoegd in Loket.nl waar je de toegang tot Loket.nl Classic kon blokkeren voor WG-gebruikers. WG-gebruikers die na de update van vandaag toegang wordt verstrekt, kunnen niet meer switchen naar Loket.nl. De optie om te blokkeren wordt verwijderd. 

5. Aanpassen titelblokkering
Op een aantal Excel-overzichten van Loket.nl zat titelblokkering, waardoor je beperkt werd in het scrollen in het bestand. We hebben de titelblokkering van de bestanden verwijderd. 

6. BSN met voorloopnul
In Loket.nl kon een BSN dat begint met een nul niet opgeslagen worden. We hebben dit nu wel mogelijk gemaakt. 

7. Anonieme werknemer toegevoegd in Loket.nl
Bij het invoeren van een nieuwe werknemer ontbrak het veld voor Anonieme werknemer. Deze hebben we nu toegevoegd. 

8. Beschikbaar saldo onterecht op 0
In sommige gevallen stond In Loket.nl het beschikbare verlofsaldo op 0. Dit was in de meeste gevallen echter onterecht. We hebben dit met deze release aangepast, zodat het beschikbare verlofsaldo bij een verlofaanvraag weer juist is. 

9. Weergave verlofopbouw bij Aanstelling t/m 
Wanneer er sprake is van een verlofregeling en de werknemer heefteen Aanstelling t/m gevuld, dan berekent Loket.nl het verlof tot die datum.
In Loket.nl werd er bij de data echter een regel weergegeven van een heel jaar(bijv. 01-01-2024 t/m 31-12-2024) . De berekening van van het verlofsaldo ging wel juist, alleen de weergave van de data niet. We hebben dit nu aangepast. 


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0