PMT: Soort fonds wordt teruggezet naar 'n.v.t.' (UPDATE 03-05-2024)

Volgen

Update 03-05-2024
Met ingang van 29-04-2024 hebben we in de pensioenfondsen voor PMT weer de soort fonds gevuld met PMT. Zie hiervoor ook de CAO Update 29-04-2024.

Inmiddels is het probleem met de berekening van de meeruren opgelost, en is het soort fonds daarom weer op ‘PMT’ gezet. Het gaat om de fondsen:

Fonds 1: Ouderdomspensioen/Partnerpensioen
Fonds 7: Ouderdoms-/Partnerpensioen boven jaargrondslag à € 89.382,00

LET OP:

  • Na de update van het soort fonds bij PMT heeft het component 156 DEELTIJDFACTOR geen invloed meer op de fonds berekening. Dit component kan handmatig aangepast zijn in verband met bijvoorbeeld een generatiepact of een WAZO verlof.

  • Ter vervanging van bovenstaande moet je de deeltijdcomponent en urencomponent van het fonds allebei invoeren in de variabele gegevens.
    - Voor fonds 1 zijn dat 2106 DT.OP/PP en 2141 UR.OP/PP
    - Voor fonds 7 zijn dat 2112 DT.OP/PP>GREN en 2147 UR.OP/PP>GREN

  • Bovenstaande moet voor alle periodes in 2024 gebeuren, ook in reeds berekende periodes, om foutieve herrekeningen te voorkomen. Dit hoeft uiteraard alleen bij de werknemers waar 156 DEELTIJDFACTOR handmatig is aangepast.

  • Deze aanpassing kan loonresultaten veroorzaken.

Het kan ook zijn dat bij werknemers die fulltime werken er een afwijkend deeltijdfactor wordt berekend op het deeltijdcomponent van het fonds. De oorzaak hiervan is een veld dat op de achtergrond bij de werknemers nog gevuld staat in de arbeidstijd. Dit is het veld Flexibel uren contract welke zichtbaar wordt door product 784 Pensioenaangifte aan te zetten bij de klant. Dit veld dient op n.v.t. te staan. 

 

We hebben met de update van 18 maart 2024 het soort fonds 'PMT' opgeleverd. Dit gaan we (tijdelijk) terugdraaien. We passen dit aan met de CAO-update 20 maart 2024.

Herrekening deeltijdfactor
Door de wijziging werd er een herrekening op component 156 gemaakt, wanneer deze variabel opgegeven was. Dit is bijvoorbeeld in het geval van een generatiepact. 
Om de berekening goed uit te voeren hebben we een aantal klanten geadviseerd de deeltijdfactor te boeken op 2106 DT.OP(/PP) en de uren op 2141 UR.OP(/PP).
Door het terugdraaien van het soort fonds dient er echter weer geboekt te worden op component 156.
De uren en deeltijdfactor op 2141 UR.OP(/PP) en 2106 DT.OP(/PP) mogen blijven staan. 

Meeruren in pensioengrondslag
De meeruren gaan sinds de aanpassing niet meer mee in de pensioenberekening. Deze uren dienen echter wel mee te gaan. Door het terugzetten van het soort fonds naar n.v.t., wordt dit weer correct berekend. 

Let op, heb je heb je tussen de CAO-update van 18 maart en 20 maart een verloning gedraaid waar bovenstaande van toepassing is? Dan kan dit betekenen dat je de run opnieuw moet draaien voor een juiste berekening.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0