Stand van zaken 2 april 2024

Volgen

Update 03-05-2024: Onderstaande is inmiddels opgeleverd. We houden jullie vanaf nu op de hoogte via de reguliere updates. 

Middels dit bericht willen we jullie kort informeren over de stand van zaken inzake de ontvangen feedback over Loket.nl in combinatie met de nadere datum 2 april 2024. Dé datum dat een werkgevergebruiker geen gebruik meer kan maken van Loket.nl Classic. 

Gezien het feit dat deze datum steeds dichterbij komt, neemt ook de ontvangen feedback/wensen over Loket.nl toe. Tijd dus om het een en ander even op een rijtje te zetten wat er nog komen gaat.

(inmiddels opgeleverd) Welke issues leveren we nog op vóór 2 april 2024:

 • Bij een openstaande en goedgekeurde loonrun de datum WNL en de datum e-mail kunnen wijzigen.
 • Het toe kunnen voegen van een journaalapplicatie bij de journaalinrichting.
 • De browser variabele gegevens ook read-only maken wanneer het recht raadplegen variabele mutaties aanstaat.
 • Einddatum verlofopbouw gelijk stellen aan de aanstelling t/m datum.
 • BSN wat begint met een 0 op kunnen voeren in Loket.nl.
 • Uitschakelen titelblokkering op bestanden die geëxporteerd worden naar Excel.
 • Veld Anonieme werknemer wordt toegevoegd aan de wizard nieuwe werknemer.
 • Beschikbaar saldo bleef in sommige gevallen op 0 staan terwijl er wel een beschikbaar saldo is.
 • Percentage 100% op kunnen geven in het veld buitenlands inkomen.

 

(inmiddels opgeleverd) Onderstaande issues staan nu gepland voor de oplevering van 8 april:

 • nieuwe versie van BTL91
 • Het kunnen toevoegen en muteren van grootboekrekeningnummers bij de inrichting van het journaalprofiel. 
 • Via Rapporten - Salarisverwerking - Cumulatief journaal werken de zoekvelden niet wanneer je een periode wilt selecteren.
 • Het default vullen van een eventuele kostenplaats/drager in het scherm variabele gegevens klopt niet altijd.
 • Het importeren van variabele gegevens accepteert op dit moment geen dubbele regels in het inleesbestand. Dit hoort echter wel zo te werken. De waardes dienen in dat geval bij elkaar opgeteld te worden.
 • Het veld Locatie wordt gemist in Loket.nl. Deze wordt alsnog toegevoegd.
 • Op het tabblad Bedrijfsinformatie dient het veld WNL mail nog overgebouwd te worden.
 • Je kunt in Loket.nl op dit moment geen componenten set koppelen bij de Standaard set var.geg. indiv. als dit een componenten set betreft die op werkgeverniveau is aangemaakt.
 • In Loket.nl werkt het op 0 stellen van een component anders dan in Loket.nl Classic. Dat doe je door =0 in te geven bij de variabele gegevens. Dit heeft ook effect op het inlezen van de variabele gegevens met nullen. Een nul in het importbestand zorgt dan voor het op 0 stellen van het betreffende component en niet het verwijderen zoals dat in Classic het geval is. Als nu een veld niet geïmporteerd of leeggehaald moet worden kan je het veld leeg laten in het importbestand. 
 • Om een duidelijker inzicht in verlof te krijgen wil men graag een overkoepeld overzicht uit Loket.nl halen waarin de saldi van alle verlofsoorten staan per werknemer. Nu is dit overzicht alleen per verlofsoort uit Loket.nl te halen.
 • Een (aanvullend) dienstverband kan op dit moment niet verwijderd worden in Loket.nl wanneer er sprake is van een WNL-account. Dat zou wel moeten kunnen.
 • Het is op dit moment niet mogelijk om een verloning te starten wanneer een gebruiker het recht Beheer variabele gegevens niet heeft. 
 • Het kunnen zoeken op BSN in de lijst met dienstverbanden wordt gemist. 

 

Hiernaast hebben we ook de week van 2 april de gehele sprint (2 weken) 1 team gereserveerd bij Development om in die week een hoop optimalisaties door te kunnen voeren. We richten ons daarbij op een opleverdatum van 22 april. Onderwerpen die we daar oppakken:

 • Het overzicht export dienstverbanden uitgebreid wordt alsnog toegevoegd aan Loket.nl. Dit overzicht wordt door veel klanten gemist.
 • Het overzicht loonresultaten kun je voortaan over meerdere boekjaren oproepen.
 • Het arbeidsrooster gaan we weer tonen in de Kalender.
 • De export loonresultaten per run is nu toegevoegd aan de openstaande loonrun.
 • Aanpassing export gegevens, aantal km's gaan we tonen i.p.v. aantal meters.
 • Bij een verwijderde loonrun voegen we de velden verwijderd en verwijderd door toe aan een verwijderde loonrun.
 • Bij veld APG verb. Inkomstenverh. voegen we tussen haakjes de code achter de omschrijving toe in Loket.nl. Het veld is te vinden onder Diversen bij een dienstverband.
 • Bij het toevoegen van een component bij de variabele gegevens waren niet altijd de component naam en categorie in beeld. Dit is opgelost.
 • We voegen het direct kunnen zoeken op dienstverbanden toe aan de zoekfunctie rechtsboven binnen het werkgeverperspectief. Ook op deze plek kun je zoeken op BSN.
 • Een eerste sneak preview:

 • Vanaf de oplevering kun je voortaan zoeken in de velden salarisschaal en salarisschaalcel.
 • Aan het rapport Auto van de zaak hingen verkeerde rechten. Dit is rechtgetrokken. 
 • In sommige gevallen was het niet mogelijk om grote Qwoater bestanden te downloaden. Dit lossen we op.
 • Wanneer je via Loket.nl een werkgevergebruiker van een andere werkgever wil koppelen en je hebt toegang tot zeer veel werkgevers dan kwamen niet alle werkgevers in de dropdown. Dit is opgelost.
 • Bij een openstaande loonrun wordt voortaan een concept journaalpost op basis van journaalprofiel getoond.
 • Het afdelingsnummer is toegevoegd aan de export gegevens.
 • Gebruikers met alleen het ‘raadplegen journaal output’ recht konden de salariscarrousel en onderliggende pagina’s mbt journaal raadplegen niet zien. Dit is opgelost.

 • Het toevoegen en wijzigen van een verdelingsschema bij een journaalprofiel.
 • De verlofmodule hield geen rekening met feestdagen als de aanvraag enkel betrekking heeft op een of meerdere feestdagen. Dit is opgelost.
 • Bij Producten, signalen en rechten staan voortaan in de bewerkmodus de reeds geselecteerde items bovenaan, gesorteerd op alfabetische volgorde.
 • Je kunt voortaan in de laatste stap van het toevoegen van een nieuwe werknemer direct naar de overzicht pagina van deze werknemer navigeren.
 • Bij een pensioenaangifte is voortaan direct de responsemessage zichtbaar, zodat je direct ook status Not Ok in beeld hebt.
 • tekstuele aanpassing genereren volledig dossier, gebruiker wordt er nu op gewezen dat het bestand automatisch na 2 dagen wordt verwijderd.
 • Geen paginering meer bij de autorisatiematrix Qwoater, maar scrollen.
 • Het gedrag bij het toevoegen van een grondslag op dienstverbandniveau is een stuk logischer geworden.
 • In de export gegevens werkt nu in geval van geconsolideerde overzichten de global dienstverbanden filter per werkgever. Ook werkt de peildatum weer.
 • de overzichten ziekteverzuim en beoordelingen zijn voortaan ook in csv / excel te benaderen.
 • je kunt voortaan een werkgever zoeken op basis van loonheffingennummer of clientnummer.
 • Vanaf de overzichtpagina werd je via de linkjes meer loonaangiftes en meer pensioenaangiftes naar de verkeerde pagina geleid. Dit is opgelost.
 • de export verlof is één op één overgebouwd vanuit Loket.nl classic. Zo zijn in één oogopslag alle verlofboekingen inzichtelijk.
 • Het overzicht opbouw verlof ulsa bouwen we ook één op één over.

 

(wordt aangevuld).Uiteraard gaan we na deze week nog steeds verder met het optimaliseren van Loket.nl en blijven we scherp op de binnengekomen feedback.


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0