Inrichten van declaraties in Clever

Volgen

Om het indienen van declaraties via Clever mogelijk te maken voor je werknemers, zijn er een paar stappen nodig:

1. Activeer de benodigde producten in Loket.nl:
Muteren door werknemer (908): Stelt medewerkers in staat om wijzigingen voor te stellen.
Dossiervorming Qwoater extended (970) en Dossiervorming Qwoater Documentgeneratie (909): Noodzakelijk als medewerkers bonnetjes willen indienen die door de AI van Clever worden verwerkt.

2. Stel de juiste rechten in:
Voor een soepele verwerking is het belangrijk dat de rechten Mutaties behandelen en Mutaties verwerken zijn toegekend aan de juiste medewerkers.

3. Definieer welke declaraties ingediend kunnen worden:
Je kunt een lijst opstellen van declaratietypen die medewerkers mogen indienen. Hiervoor zal je een Componenten set moeten aanmaken.

4. Maak het eenvoudiger voor medewerkers! Pas de namen van de declaratiesoorten aan om ze herkenbaarder te maken voor werknemers. Navigeer hiervoor naar Loket.nl Classic - Adm - Diversen - Naam component Clever
De namen worden alleen aangepast voor Clever. In Loket.nl blijven de namen ongewijzigd. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0