Wat gebeurt er het Clever account als de werknemer uit dienst treedt?

Volgen

Wanneer een medewerker uit dienst treedt, gaat dat als volgt in zijn werk:

1. Op de officiële uitdiensttredingsdatum wordt de koppeling tussen de medewerker en Clever verbroken.
2. De medewerker behoudt toegang tot zijn of haar loonstroken en jaaropgaven via Clever, ook na uitdiensttreding.
3. Wanneer de laatste jaaropgaaf klaar is, wordt deze ook beschikbaar gesteld in Clever voor de medewerker.

Zo blijft de informatie toegankelijk voor de medewerker, zelfs na het verlaten van het bedrijf.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0