Overzicht werkgevers collectieve aanmaak PAWW niet compleet (Classic)

Volgen

We hebben een fout ontdekt bij het samenstellen van het overzicht collectieve aanmaak PAWW aangifte in Loket classic. Hierdoor werden in bepaalde gevallen niet alle (voor PAWW aangifte in aanmerking komende) werkgevers getoond. Dit probleem is direct aangepast en opgelost. Het overzicht is nu weer compleet. 

 

Actie: Verwerkers welke al een collectieve aanmaak PAWW hebben uitgevoerd voor periode 01-2024 dienen dit nogmaals te doen om op die manier te controleren dat er geen werkgevers zijn 'vergeten'.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0