CAO Update 05-02-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 01 Open Teelten ORT-component 35% toegevoegd
1-1-2024 11 HISWA / SZS Jeugdlonen FG 2 en 3 aangepast per 1-1-2024
1-1-2024 11 Tankstations en Wasbedrijven Schalen verhoogd per 1-1-2024, nu ook vierweken
1-1-2024 16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven Maandloon schaal 2, trede 3 bijgewerkt naar WML
1-1-2024 25 Graanbe- en verwerkende industrie Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2024
1-1-2024 25 Graanbe- en verwerkende industrie Minimumbedrag VT aangepast per 1-1-2024Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0