Update Loket.nl 29-01-2024

Volgen

Vanavond voeren wij een update uit rond 20:30, dit is dus een uur eerder dan je van ons bent gewend. De applicatie is dan tijdelijk niet bereikbaar. 
Onderstaande issues leveren we vanavond op.

1. Overwerkloon wordt verkeerd berekend bij Wettelijk minimum maandloon
2. Foutmelding bij invoer Basisloon wanneer werknemer minder dan 5 uur werkt
3. Meeruren in CAO metalektro mogen niet worden meegenomen in pensioenberekening 
4. Verscherping controle verzekeringsindicaties in combinatie met Familie van eigenaar of Vorige eigenaar en AOW gerechtigde leeftijd
5. Aanscherping controle witte tabel en groene tabel
6. Alleenstaande ouderenkorting te muteren

1. Overwerkloon wordt verkeerd berekend bij Wettelijk minimum maandloon
Wanneer een werknemer aan de loonschaal wettelijk minimumloon maand hangt werd er gerekend met 260 dagen. Dit zorgde voor een onjuiste berekening. We hebben dit aangepast naar 262 dagen.
Let op, dit geldt alleen voor de loonschaal wettelijk minimumloon maand
Voor de CAO schalen kunnen we dit niet aanpassen, we raden daar aan met een afwijkend uurloon voor overwerk te werken. 
Deze aanpassing kan herrekeningen veroorzaken. 

2. Foutmelding bij invoer Basisloon wanneer werknemer minder dan 5 uur werkt
Wanneer een werknemer minder dan 5 uur per week werkt en gekoppeld is aan het wettelijk minimum uurloon, maand dan kon je een foutmelding krijgen. De foutmelding is Fout: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric. Dit hebben we opgelost.

3. Meeruren in CAO Metalektro mogen niet worden meegenomen in pensioenberekening 
In de berekening van de pensioenpremie en -afdracht in de CAO Metalektro gingen de uitbetaalde meeruren mee. Uren geboekt op 28 MEERUREN mogen echter niet meetellen voor de deeltijdberekening van het fonds. 
Deze aanpassing kan herrekeningen veroorzaken.

4. Verscherping controle verzekeringsindicaties in combinatie met Familie van eigenaar of Vorige eigenaar en AOW-gerechtigde leeftijd. 
Wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd is behaald, en de indicatie van Familie van eigenaar of Vorige eigenaar staat op ja, dan dienen de waardes van ZW-WW-WAO allen op nee te staan.
We zullen nu foutcode 12 geven wanneer er niet aan bovenstaande indicatie wordt voldaan. Deze foutmelding kunnen we niet voor je uitschakelen.

Zie voor meer info Handboek Loonheffingen 29.4 (Situatie A = Familie van de eigenaar en situatie B = Vorige eigenaar) 
'Situatie A en B vult u alleen in als de echtgenoot, het familielid of de vorige eigenaar niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen vanwege het
ontbreken van een gezagsverhouding. In situaties waarin er wel sprake is van verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen omdat er wel sprake is van een gezagsverhouding (zie hierna onder punt 3),
gebruikt u deze code niet.'


5. Aanscherping controle witte tabel en groene tabel
Bij een aantal speciale inkomstenverhoudingen is het niet toegestaan om op groene tabel te verlonen. Doe je dit wel, dan resulteert dan in een fout bij de Belastingdienst. 
(C0924) De Verrekende arbeidskorting is ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding  inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46 en 53.
We hebben onze controles hierop aangepast door hier bij invoer van de werknemer een melding op te geven. Daarnaast krijg je tijdens het verlonen foutmelding (15) Kleur loonbelasting tabel is onjuist, kleur moet wit zijn of foutmelding (14) Kleur loonbelasting tabel is onjuist, kleur moet groen zijn|

6. Alleenstaande ouderenkorting te muteren
Wanneer de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is, dan kan deze vanaf nu ingevoerd worden bij de fiscale gegevens. Deze week plaatsen we hier meer informatie over op het portaal. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0