Foutieve response berichten Capgemini

Volgen

Vanaf december 2023 kan het voorkomen dat je een foutieve response bericht terug krijgt vanuit Capgemini met de foutcode P0041. 

Deze foutmelding wordt in een aantal gevallen onterecht afgegeven. 

  • bij deelnemers met een actief dienstverband, maar die de pensioengerechtigde leeftijd (de eerste van de maand waarin werknemer 67 wordt) al hebben bereikt;
  • bij deelnemers waarbij een correctie met uitdienstmelding in een voorgaande periode wordt ingestuurd. Deze uitdienstmelding wordt wel verwerkt, maar voor de initiële periode kan [P0041] worden afgegeven; en
  • incidenteel bij deelnemers die jonger zijn dan de toetredingsleeftijd.  

In deze situaties mag je de foutmelding negeren, Capgemini gaat op korte termijn deze foutcode uitschakelen. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0