CAO Update 20-12-2023

Volgen

Vannacht zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie fondsen 2024
In deze update zijn in een groot aantal fondsen standaard waardes voor 2024 geautomatiseerd bijgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om het sociaal verzekeringsmaximum van € 71.628, het algemeen pensioenmaximum van € 137.800 en het PAWW percentage van 0,08%. 

Daarnaast is de startleeftijd van pensioenen en excedentpensioenen, waar die in 2023 hoger was dan 18 jaar, voor het jaar 2024 geautomatiseerd op 18 jaar gezet. Waar dit is gebeurd, zal dit duidelijk worden gecommuniceerd bij de betreffende CAO in de mededeling 'Premies 2024 ingevoerd' in Loket.nl. Deze mededeling verschijnt zodra de CAO compleet is, en akkoord voor verwerking.

LET OP:
Op dit moment is nog geen enkel CAO-model door ons volledig bijgewerkt en gecontroleerd. Vanaf nu gaan we ook fondsen voor 2024 bijwerken. Zodra een CAO-model volledig akkoord is voor verwerking, geven we dit duidelijk aan met een mededeling 'Premies 2024 ingevoerd' in Loket.nl, en in de melding van de betreffende CAO-update hier op het portaal. Ook zal bij elke CAO-update een bijlage met alle tot dat moment bijgewerkte CAO-modellen opgenomen worden.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-9-2023 01 Hoveniersbedrijf in Nederland Schalen verhoogd met 3% per 1-9-2023
1-1-2024 01 Hoveniersbedrijf in Nederland Schalen verhoogd met 3% per 1-1-2024
1-1-2024 03 Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf Schalen verhoogd met 3,3% per 1-1-2024
1-1-2024 08 Signbedrijven Schalen verhoogd met 5% per 1-1-2024
1-4-2023 18 Schoentechniek Schalen verhoogd met 3,7% per 1-4-2023
1-1-2024 23 Kunsteducatie (ABP) Schalen verhoogd met 3,5% per 1-1-2024
1-1-2024 23 Kunsteducatie (PFZW) Schalen verhoogd met 3,5% per 1-1-2024
1-1-2024 25 Foodservice en de groothandel in levensmiddelen Schalen GIL verhoogd met 7% per 1-1-2024

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0