Update Loket.nl 18-12-2023

Volgen

Vanavond rond 21:30 voeren we een update uit, de applicatie is dan tijdelijk uit de lucht. 
Vanaf 19-12-2023 om 10:30 is het mogelijk een loonrun te draaien voor 2024.
Daarnaast heeft ook Robin weer een update gehad, waardoor deze assistent je ook kan helpen met specifieke Loket.nl vraagstukken.
Verder leveren we vanavond o.a. onderstaande zaken op. 

1. Nieuw signaal t.b.v. wettelijk minimumuurloon
2. Importeren variabele gegevens in Loket.nl
3. Journaalrun markeren als geëxporteerd in Loket.nl
4. App werknemerloket weer te downloaden in de Play Store.
5. Werknemer verwijderen makkelijker in Loket.nl
6. Punten in notaties van bedragen vervangen door komma's

1. Nieuw signaal t.b.v. wettelijk minimumuurloon
Signaal (80) Basisloon is mogelijk lager dan minimumloon  wordt vervangen door signaal (325) Werknemer verdient onder WML op basis van het arbeidspatroon moet het loon minimaal het hiernaast genoemde fulltimeloon/uurloon zijn (hierna wordt het door Loket.nl berekende bedrag getoond)

2. Importeren variabele gegevens in Loket.nl
Vanaf nu is het mogelijk om de variabele gegevens te importeren in Loket.nl 
Bij Collectief Variabele gegevens hebben we het Template voor importeren variabele gegevens. Daaronder vind je de mogelijkheid om Collectief te importeren. 
f47205397eadc256872399971244f4fb (1).gif

3. Journaalrun markeren als geëxporteerd in Loket.nl
We hebben in Loket.nl de optie gemaakt om de journaalrun te markeren als gereed, net zoals in Loket.nl Classic. De gebruiker heeft bij het downloaden van de volgende 3 journaalrun gerelateerde overzichten de optie om de journaalrun als geëxporteerd aan te merken.

4. App werknemerloket weer te downloaden in de Play Store.
Voor enkele Android modellen was Werknemerloket niet te downloaden. We hebben de app bijgewerkt en de app zou weer te downloaden dienen te zijn.  

5. Werknemer verwijderen makkelijker in Loket.nl
Wanneer er een werknemer verwijderd dient te worden en niet in een loonrun is verwerkt, dan was het vaak toch niet mogelijk om deze werknemer te verwijderen. Je diende dan een ticket in te dienen om de werknemer te verwijderen.
We hebben een aanpassing gemaakt waardoor het in Loket.nl makkelijk wordt om een werknemer te verwijderen. Het 'prullenbakje' zal dus eerder verschijnen en ingrijpen door applicatiebeheer is minder vaak nodig.  

6. Punten in notaties van bedragen vervangen door komma's
In sommige .csv bestanden werden de waardes achter het hele bedrag gescheiden met een punt. Dit hebben we vervangen door een komma. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0