Collectief aanpassen reiskosten en thuiswerkvergoeding

Volgen

Vanaf 1 januari wijzigt de hoogte van de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding.

Dit zal ook in de Loket.nl administratie moeten worden aangepast.

Loket.nl biedt de verwerkers hierbij een helpende hand.

Wat kunnen wij doen:

- Inzicht geven in waar reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding is gevuld

- Op basis van dat inzicht een collectieve aanpassing naar de gewenste waarde voor deze vergoedingen uitvoeren.

Het inzicht wat wij aanbieden binnen loket.nl wordt gegeven op verschillende niveaus.

  1. Loonmodelniveau: profielen met eenheden € 0,21
  2. Idem als 1), maar dan voor werkgeverniveau
  3. Werknemers waarbij in de vaste vergoedingen een bedrag per eenheid (component 101 t/m 117) van € 0,21 staat en waarbij startdatum <= 31-12-2023 en einddatum leeg (actief toeslag)
  4. Uitzonderingen op 3) waar niet geldt: startdatum <= 31-12-2023 en einddatum leeg  Hier is dus of de regel van de toeslag al beëindigd of de waarde bestaat alleen in 2023. Deze kunnen we dus niet collectief muteren maar hierdoor weet je wel wat je zelf eventueel handmatig moet aanpassen.
  5. Werknemers waarbij in de vaste vergoedingen een bedrag per eenheid staat met een component met ‘thu’ in de naam en waarbij startdatum <= 31-12-2023 en einddatum leeg
  6. Uitzonderingen op 5) waar niet geldt: startdatum <= 31-12-2023 en einddatum leeg in een apart overzicht.

Voor overzicht 1, 2, 3 en 5 kunnen we uiteindelijk de overzichten ook weer importeren met nieuwe waardes. Per import wordt er een half uur verwerkingskosten in rekening gebracht.

 

Kanttekeningen bij het importeren:

  • Onderdeel 2 kan pas als in de betreffende administratie 2024 aanwezig is (en dus moet 2023 afgesloten zijn)
  • In het overzicht met de thuiswerkvergoedingen, moet de waarde door de ontvanger ZELF worden aangepast naar de gewenste waarde dit retourneren met de rest van de bevestigde overzichten.
  • Nadat het overzicht is bevestigd, graag niet zelf meer gaan wijzigen, is het toch noodzakelijk om te wijzigen voordat wij de collectieve mutatie hebben uitgevoerd, neem dan even contact met ons op.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0