Update Loket.nl 11-09-2023

Volgen

Maandagavond 11-09-2023 voeren wij rond 21.30 een update uit.
De applicatie is dan tijdelijk niet beschikbaar. 

We leveren o.a. onderstaande zaken op:


1. Component sets in Loket.nl (overbouw)
2. Importeren fiscale auto van de zaak (overbouw)
3. Uitbreiding mutatieverslag Loket.nl 
4. Verbetering weergave saldo verlof
5. Mogelijkheid blokkeren toegang Loket.nl Classic voor een werkgevergebruiker
6. Aanpassing sorteervolgorde mededelingen
7. Inzicht in de inrichting van het journaalprofiel (overbouw)

1. Component sets in Loket.nl (overbouw)
Met ingang van deze release is het mogelijk om component sets aan te maken en te muteren in Loket.nl. Je vindt component sets voortaan terug op één plek en wel onder Werkgever - Beheer - Component sets. Zie afbeelding hieronder ter verduidelijking.

Component sets.jpg

Bij het aanmaken van een component set heb je de mogelijkheid om een set aan te maken op basis van:
- Algemeen (looncomponenten)
- Werkkosten (t.b.v. overzicht Werkkostenregeling)
- VerlofOpbouw (t.b.v. verlofopbouw op basis van uren)

2. Importeren fiscale auto van de zaak (overbouw)
We hebben de mogelijkheid overgebouwd waarmee het mogelijk is om auto's van de zaak eenvoudig te importeren. Je vindt deze optie terug onder Werkgever - Collectief - Fiscale gegevens - Importeren werknemer auto. Op dezelfde pagina vindt je ook de template terug waarmee auto's geïmporteerd kunnen worden. 

Import fiscale gegevens.jpg

3. Uitbreiding mutatieverslag Loket.nl 
Het mutatieverslag Periodieke gegevens werknemer is uitgebreid met een aantal datagebieden. Zo is het mutatieverslag weer gelijk getrokken met die uit Classic. De volgende datagebieden zijn toegevoegd aan het overzicht:
- Kindgegevens
- WAO
- Partnergegevens
- Ziekmelding/Ziekmeldingcontact/Ziekteverloop
- Werknemerverstrekking/Auto van de zaak
- Afwijkend uurloon
- Werknemerpensioenuitkering
- VerdelingFinancieleEenheid
- Verlof/WerknemerVerlofregeling

4. Verbetering weergave saldo verlof

Loket.nl verborg het verlofsaldo van verlofsoorten waarvoor wel een saldo bestaat, maar waarbij het veld  Tonen = Nee is geselecteerd. Hierdoor gaf Loket.nl een vertekend beeld van de verlofsaldi. Dit is hersteld.

5. Mogelijkheid blokkeren toegang Loket.nl Classic voor een werkgevergebruiker
Als Loket.nl willen we providers ondersteunen bij de volledige overgang naar Loket.nl voor hun klanten. Begin april 2024 gaan we de toegang tot Loket Classic voor alle werkgevergebruikers uitzetten.
Het kan wenselijk zijn dat je graag de toegang tot Loket.nl Classic zelf wilt blokkeren voordat deze datum wordt bereikt. Om deze flexibiliteit te kunnen bieden hebben we een mogelijkheid gecreëerd waarmee je de toegang tot Loket.nl Classic kunt blokkeren. Dit doe je op Werkgeverniveau - Gebruikers - Gebruiker aanklikken.
Zodra je de gebruiker blokkeert, heeft deze gebruiker ook niet meer de mogelijkheid om te switchen naar Loket.nl Classic. Uiteraard is het ook mogelijk om de gebruiker te deblokkeren. 

Blokkeren Classic.jpg


6. Aanpassing sorteervolgorde mededelingen
De default sortering van Mededelingen is aangepast zodat de meest recente mededeling (o.b.v. het veld Datum) bovenaan staat. Dit voor zowel actuele Mededelingen als historische.


7. Inzicht in de inrichting van het journaalprofiel (overbouw)
Met ingang van deze release hebben we een groot gedeelte van het kunnen inzien van het journaalprofiel overgebouwd naar Loket.nl. Een belangrijke stap aangezien we hier ook te maken hebben met het overervingssysteem binnen Loket.nl. Je vindt deze optie terug in Loket.nl onder Werkgeverniveau - Beheer - Journaal. 

Journaalinrichting.jpg

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0