Soort fonds Beveiliging toegevoegd

Volgen

Zoals aangekondigd in het bericht CAO update 28-08-2023 is er een nieuw soort fonds toegevoegd aan de CAO's Particuliere beveiliging en Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche.

In deze CAO's is dit nieuw soort fonds ‘Beveiliging' nu gekoppeld aan de volgende fondsen:
1: Basisregeling Pensioen
6: Basisregeling Aspiranten

Het soort fonds ‘Beveiliging’ is in de update van Loket.nl van 14-8-2023 reeds opgeleverd omdat in sommige gevallen verschillen ontstonden tussen de berekening van Loket.nl en de bepaling van de factuur door het pensioenfonds.

De fondsen worden vanaf nu berekend en aangeleverd in de UPA op basis van het soort fonds ‘Beveiliging’. Dat houdt het volgende in (tussen haakjes steeds het nummer van het component):

  • De uitbetaalde uren nabetaald verlof (27), uitbetaalde vakantie-uren (67), overwerkuren (15 t/m 19 en 4015 t/m 4020) en uitbetaalde reisuren buiten werktijd (21) worden nu meegenomen in de berekening en in de UPA-aangifte.

  • Cumulatief wordt er maximaal gerekend op basis van 100% van de uren per periode, tot en met de laatst berekende periode (VCR).


LET OP:

  • We hebben de wijziging in de CAO doorgevoerd vanaf 2023. Deze aanpassing kan loonresultaten veroorzaken.
    Wil je de wijziging ook voor eerdere jaren doorvoeren, dan kun je dat zelf doen op loonmodelniveau of administratieniveau.Vergeet dan ook niet om een verloning voorgaand jaar uit te voeren om de herrekening daadwerkelijk uit te voeren.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0