CAO Update 26-06-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Informatie aanpassing wettelijke minimumlonen (WML) per juli 2023:
Met deze update zijn per 1 juli 2023 alle wettelijke minimumlonen en aan het WML gerelateerde lonen in de schalen van de diverse cao's aangepast.

De mededeling in Loket.nl wordt vanaf 1 juli 2023 bij de werkgevers getoond omdat dit de ingangsdatum van de wijziging is. Het is uiteraard wel mogelijk om de schaalsalarissen per 1 juli 2023 al eerder te actualiseren middels de optie 'actualiseren schaalsalaris'.

De officiële minimumlonen per 1-7-2023 zoals uitgebracht in de Staatscourant, vind je hier.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-5-2023 16 Pluimveeverwerkende industrie Vierwekenschalen per 1-5-2023 i.p.v. 24-4-2023
1-1-2023 25 Zuivelindustrie Schalen verhoogd met 8% per 1-1-2023
1-7-2022 27 Bereide verf- en drukinktindustrie Aanpassing minimum VT per 1-7-2022
1-5-2023 27 Bereide verf- en drukinktindustrie Schalen verhoogd met € 200 per 1-5-2023
1-7-2023 99 Diverse CAO's Verhoging minimumloon per 1-7-2023
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0