Update CAO 12-06-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Extra informatie sociale fondsen met werknemerdeel
In deze update zijn de sociale fondsen voor alle CAO-modellen Retail non food, alsmede het SOOB-fonds voor de CAO-modellen Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen en Goederenvervoer Nederland (KNV) aangepast. De inhouding op de werknemer is, met terugwerkende kracht tot 1-1-2023, ingericht als inhouding op het brutoloon.

Kennisgroepen belastingdienst
De reden hiervoor zijn twee recente uitspraken van de kennisgroepen belastingdienst, waarbij zij voor beide fondsen het standpunt innemen dat het werknemerdeel in mindering gebracht mag worden op het brutoloon in plaats van het nettoloon. De geldigheid hiervan hebben we inmiddels ook bij het team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO) geverifieerd.

- Voor het sociale fonds retail is de uitspraak hier te vinden: KG:204:2023:2 Premie sociaal fonds inhouden op brutoloon - Kennisgroepen (belastingdienst.nl)

- Voor het SOOB goederenvervoer is de uitspraak hier te vinden: KG:204:2022:8 Eigen bijdrage werknemer aan cao-fonds - Kennisgroepen (belastingdienst.nl)

Andere sociale fondsen met een werknemerdeel
Voor andere sociale fondsen of soortgelijke fondsen met een werknemerdeel die nu netto worden ingehouden, is geen specifiek standpunt ingenomen. Op dit moment hebben de gezamenlijke softwareleveranciers de vraag uitstaan bij genoemd team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO) of daarvoor hetzelfde geldt. Zodra hierover meer bekend is, zetten we deze informatie op het portaal. Als er aanpassingen vereist zijn, zullen we die uiteraard ook doorvoeren.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-7-2023 01 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) (vh LEO) Schalen verhoogd met 1% per 1-7-2023 / 17-7-2023
1-7-2023 15 Bakkersbedrijf Franchise WIA-aanvulling aangepast per 1-7-2023
1-7-2023 16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven Nieuw loongebouw per 1-7-2023
1-5-2023 16 Pluimveeverwerkende industrie Minimumbedrag VT aangepast per 1-5-2023
1-5-2023 16 Pluimveeverwerkende industrie Schalen verhoogd met 8% per 1-5-2023 / 24-4-2023
1-1-2023 18 Retail non food (vh Detailhandel Wonen) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Juweliersartikelen) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Lederw.& reisart.) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Mode- en Sportdet) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Parfumerie-art) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Schoendetailh.) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 18 Retail non food (vh Tuincentra) Werknemerdeel sociaal fonds aftrekbaar
1-1-2023 21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan Werknemerdeel SOOB-fonds aftrekbaar
1-1-2023 21 Goederenvervoer Nederland (KNV) Werknemerdeel SOOB-fonds aftrekbaar
1-1-2023 23 Golfbranche Aanpassing schaal 4, 21 jaar per 1-1-2023
1-2-2023 25 Drankindustrie en Grth. in Dranken Schalen verhoogd per 1-2-2023
1-1-2023 25 Facilitaire Contactcenters Nieuw loongebouw per 1-1-2023
1-7-2023 26 Uitzendkrachten ABU Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk
1-7-2023 26 Uitzendkrachten NBBU Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk
1-7-2023 26 Vaste medew. Uitzendondernemingen NBBU Minimumbedrag VT op 0 gesteld per 1-7-2023

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0