Video: Het werken met verlof voor werkgever

Volgen

 

Nadat de verlofregeling is ingericht en de verlofopbouw bij de werknemers is toegevoegd, kunnen de verlofopnames geregistreerd worden. Het opnemen van verlof kan zowel collectief als individueel geschieden.

Individuele opname verlof

Voor een individuele opname van verlof ga je op dienstverbandniveau naar:

Dienstverband selecteren -> HRM -> Verlofadministratie -> Verlof WN

De uren worden dan automatisch bepaald volgens het vastgelegde verlofrooster of arbeidspatroon. Uiteraard is het ook mogelijk zelf het aantal eenheden op te geven.

Collectieve opname verlof

Voor een collectieve opname van verlof ga je op werkgeverniveau naar:

Collectieve mutaties -> Verlof -> Verlofopname/-opbouw

Voor het opnemen van verlof geef je de ingangs- en einddatum op van het verlof.

Het is hierbij mogelijk om de verlofuren volgens het vastgelegde verlofrooster/arbeidspatroon te laten vaststellen, zie onderstaand voorbeeld. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de eenheden vast te leggen (dagen of uren, afhankelijk van de gekozen eenheid).

De verlofmodule heeft ook een mogelijkheid om verlofmutaties te importeren op werkgeverniveau (Collectieve mutaties -> Verlof -> Import verlof) m.b.v. een Excel sheet. Deze sheet kan gebruikt worden voor opname en opbouw van de diverse verlofsoorten.

Een voorbeeldbestand kun je downloaden bij de werkgever in Loket.nl onder:

Werkgever -> Overzichten -> Export gegevens -> Export voor import -> Verlof

Ook in de bijlage van dit artikel is een leeg voorbeeldbestand toegevoegd. Hierbij twee opmerkingen:

  • De specificaties van het importbestand staan op het tweede tabblad (formaat).
  • Het te importeren bestand moet je opslaan als CSV bestand.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0