Foutcode Loket.nl

Volgen

In onderstaand artikel worden zoveel mogelijk foutcodes die ontstaan tijdens het verlonen, verklaard en uitgelegd hoe je deze op kan lossen. Sommige kun je zelf oplossen en voor sommige dient een ticket te worden ingediend. Dit artikel wordt regelmatig aangevuld.

Foutcodes 9, 10, 11 (vaak ook in combinatie met foutcode 12 en 221)

Deze foutcode ontstaat wanneer er de datum in dienst wordt gewijzigd en er al verloond is met de initiële datum in dienst. Oplossing is dan om de helpdesk een verzoek te sturen om dit aan te passen.

Let op: hiervoor hebben we wel personeelsnummer verloning nodig van de betreffende werknemer

Foutcode 40

Aantal SV-dagen is groter dan het aantal dagen van de periode.

In principe vul je de SV-dagen in de arbeidstijd of in de variabele gegevens. Als je dit niet doet, gaat Loket.nl zelf rekenen. Als een werkgever bijvoorbeeld een werkweek van 40 uur heeft, komt Loket.nl bij overuren op bijvoorbeeld 209,5 uur (inclusief) op 27 SV-dagen. 
Aangezien er in bijvoorbeeld januari maar 22 sv dagen zitten, krijg je een foutmelding.

Met deze foutmelding zegt Loket.nl eigenlijk: 
"Er zijn geen SV-dagen opgegeven. Ik ben daarom zelf gaan rekenen, maar het lukt me niet. Ik kom op 27, maar het mogen maximaal 22 dagen zijn. Zou je de SV-dagen zelf willen vullen?"
Dus: Vul de SV-dagen handmatig in de variabele gegevens van die maand. (DGN.SOC.VERZ)

Foutmelding: Fout: Niet alle componenten zijn gekoppeld

Deze foutmelding treedt op als een gebruiker probeert te journaliseren op basis van een methode die niet is ingericht bij de betreffende werkgever. Bijvoorbeeld: het journaal basis is ingericht en men probeert te journaliseren met behulp van de journalisering journaalmodule.

Foutmelding: Fout: Klantgroep/Klantgroepnummer kan niet worden gewijzigd omdat er van het betreffende klantgroepnummer reeds pensioenaangifte is gedaan bij het pfzw

Dit is een klein bugje. Als je alle velden rondom pensioenaangifte leeg maakt en opslaat en vervolgens in één keer alle velden vult is het probleem verholpen.

Foutcode 59

Wanneer ontstaat foutcode 59

Wanneer het een verloning voorgaand jaar betreft, kijk dan de ingangsdata van fondsen/grondslagen na bij de werknemers. Vaak zie je daar een ingangsdatum van een fonds/grondslag, terwijl op die datum het fonds of de grondslag nog niet bekend was op adm/LM/CAO niveau. Dit dien je dan aan te passen.

 

Onderstaande opties kunnen ook voorkomen:

• Geen werknemers te verlonen in periode
• Er zijn helemaal geen te verlonen werknemers (er zijn misschien wel werknemers maar hangen allemaal aan een andere beloningsregeling)
• Er zijn geen werknemers met loonvariabelen voor de te verlonen periode.
• Werkgever is een keer verwijderd en daarna opnieuw aangemaakt maar werknemer hangt aan fonds wat niet bestaat (zie logfile)
• Te veel vervangende uurlonen bij een werknemer (meer dan 4)
• Te veel toeslagen bij een werknemer (meer dan 25)
• Te veel loonvariabelen (meer dan 50)
• Te veel componenten opgenomen in de grondslag voor overwerk (meer dan 10)
• Afwijkend postadres bij de werknemer en de postcode afwijkend is niet gevuld
• Als 1 component voor 1 werknemer in 1 periode zowel aanvullend als vervangend opgegeven is (via meerdere verdelingseenheden

Als het herstellen/oplossen van deze mogelijke oorzaken niet leidt tot het verdwijnen van foutcode 59, adviseren we je een ticket in te sturen.

Foutcode 83

Wanneer je foutcode 83 krijgt tijdens het verloningsproces, betekent dit dat er een grondslag aanwezig is, waarvan de resultaatcode ook is opgenomen in de grondslag opbouw. Op die manier ontstaat er een kringverwijzing. Loket kan namelijk niet opbouwen over een uitkomst die middels de betreffende grondslag nog berekend moet worden.

ftc830.png

 

ftc83.png

Oplossing: De code in de grondslag opbouw dien je uit zonderen van de grondslag.

Daarnaast kan deze foutmelding ook optreden wanneer er twee grondslagen zijn waarvan in de ene grondslag het resultaat in de opbouw zit van de andere en omgekeerd. Ook hier is de oplossing om de componenten die grondslag ontregelen uit te zonderen van de grondslag opbouw.

In onderstaand voorbeeld is het resultaat van grondslag 1 opbouw voor grondslag 15 en is het resultaat van grondslag 15 weer opbouw voor grondslag. Ook dat veroorzaakt een kringverwijzing en een foutmelding 83

ftc832.pngftc831.png

 

Foutcode 264 - Er zijn wel loonresultaten maar er is geen mogelijke verdeling gevonden.

Deze foutcode treedt op wanneer er geen verdeling journaal is gevuld op werknemerniveau.
Deze kun je vullen onder salarisverwerking > verdeling journaal.
Let op: iedere werknemer moet een verdeling journaal hebben bij het gebruik van het journaalprofiel.
Deze fout komt alleen voor bij het journaalprofiel.

 

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0