Concept werknemer invoeren

Volgen

Een sollicitant komt mogelijk als nieuwe werknemer in dienst en je wilt hem of haar alvast in Loket.nl invoeren. Echter zijn nog niet alle verplichte gegevens van deze nieuwe werknemer bekend. Dit betekent dat je deze werknemer nog niet kunt invoeren via de standaard wizard Nieuwe werknemer. Het is wel mogelijk om deze nieuwe werknemer al in te voeren als concept werknemer. Bij het toevoegen van een nieuw werknemer kun je de aangemaakte concept werknemer vervolgens selecteren waardoor automatisch een aantal velden worden gevuld.

Een gebruiker moet de rechten Raadplegen concept werknemers en/of Beheer concept werknemers hebben. Vervolgens kun je een concept werknemer raadplegen en/of invoeren onder HRM -> Concept werknemers. Een nieuwe concept werknemer voeg je toe door op het icoon te klikken. Vervolgens opent een wizard waar je de reeds bekende gegevens kunt invullen. Het veld Concept werknemer is een verplicht veld en moet ook een unieke omschrijving bevatten. Ook het veld Geboortenaam is een verplicht veld i.v.m. de mogelijkheid om ook documenten te kunnen uploaden bij een concept werknemer. De geboortenaam is nodig om het document in de database van Qwoater te kunnen opslaan (zie hieronder voor verdere toelichting m.b.t. het toevoegen van een document bij een concept werknemer). De overige velden zijn niet verplicht en er vindt ook geen controle plaats op bijvoorbeeld de correctheid van het BSN en/of IBAN. Nadat de concept werknemer is aangemaakt, wordt bij het aanmaken van een nieuwe werknemer in de wizard het volgende getoond in het veld Concept werknemer:   

mceclip0.png

Hier kun je dan eventueel een aangemaakte concept werknemer selecteren en de ontbrekende gegevens aanvullen in de wizard Nieuwe werknemer. De concept werknemer is ook in de proforma omgeving te selecteren in de wizard Nieuwe werknemer.

 

Bij een concept werknemer dossiers raadplegen en/of beheren

Als het product Dossiervorming Qwoater Lite (904) is geactiveerd bij de werkgever en de gebruiker heeft het recht Raadplegen WN dossier en/of Beheer WN dossier kan bij de vastgelegde concept werknemer een dossier worden geraadpleegd en/of beheerd. 

Als een nieuwe werknemer wordt aangemaakt op basis van een aangemaakte concept werknemer dan wordt het eventuele, aanwezige dossier van de concept werknemer automatisch aan de nieuwe werknemer gekoppeld. 

Daarnaast is het ook mogelijk om voor een concept werknemer een document te genereren als het product Dossiervorming Qwoater Documentgeneratie (909) is geactiveerd bij de werkgever en het recht Genereer document qwoater bij de gebruiker.

NB. Heeft de gebruiker ook nog andere rechten waarmee hij/zij o.a. ook de lijst dienstverbanden kan raadplegen/beheren dan kan hij/zij, door toevoeging van het recht Raadplegen WN dossier en/of Beheer WN dossier, ook de individuele dossiers in de werknemersdossiers raadplegen en beheren. 

 

In onderstaande video wordt het invoeren van een concept werknemer toegelicht:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 9