Individueel verlonen: Stap 4 Verloning goedkeuren

Volgen

Output salarisverwerking

Nadat de verloningsrun is aangemaakt kan via het startscherm werkgever of de optie Salarisverwerking -> Algemeen -> Openstaande loonrun de output van de run geraadpleegd worden,

Door op de tekst Openstaande loonrun te klikken zal een volgend scherm verschijnen,

schermafbeelding_verloning_goedkeuren.png


Bij een openstaande loonrun heeft de output op dat moment de status PROEF.

Indien bij Overig de tekst Fout / Signaal verschijnt adviseren wij ALTIJD eerst dit verslag te raadplegen.
In dit geval worden door de salarismodule signalen gegenereerd. Fouten kunnen er in dit geval niet meer aanwezig zijn want dan zou er geen openstaande loonrun aanwezig zijn. Als er geen verslag verschijnt, zijn er geen signalen.

Als na het opstarten van de verloning geen openstaande loonrun ontstaat maar deze direct onder Overige loonruns (Salarisverwerking -> Algemeen) wordt getoond dan heeft zich een fout voorgedaan.

Door deze afgekeurde loonrun te selecteren verschijnt de optie Fout/Signaal.
Na selectie hiervan zal Loket.nl een overzicht presenteren met hierin de reden van het afkeuren van de loonrun. Herstel vervolgens de fout of neem contact op met de helpdesk.

Na herstel van de fout kan de salarisverwerking opnieuw worden opgestart.

We adviseren een eerste visuele controle van de output uit te voeren. Wanneer op dit moment nog zaken geconstateerd worden die niet correct zijn, dan kan gekozen worden voor de optie Annuleren.

Nadat de foutieve mutaties hersteld zijn, kan de verloning van deze periode opnieuw gestart worden. Is de output nu wel correct dan kan voor de optie Goedkeuren gekozen worden.

De verloningsrun krijgt op dit moment de status definitief en zal overgeheveld worden van Openstaande loonrun naar Goedgekeurde loonruns. Hierna kan de output verder afgehandeld worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0