SMS authenticatie

Volgen

Het is mogelijk om tijdens het inloggen in Loket.nl te werken met een SMS authenticatie. De kosten die aan deze functionaliteit zijn verbonden, kunnen worden opgevraagd bij jouw contactpersoon binnen Loket.nl. Na akkoordbevinding van deze kosten, zal het product in Loket Classic op providerniveau moeten worden toegevoegd; Neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Om deze functionaliteit vervolgens te activeren bij de betreffende gebruiker, doorloop je het volgende stappenplan:

1. Activeer in Loket Classic het product SMS-authentificatie (600) op werkgeverniveau onder Producten -> Beheer

2. Daarna kun je bij de gebruiker de SMS authenticatie activeren:

 

3. Als de betreffende gebruiker inlogt in Loket.nl zal na het invoeren van de gebruikersnaam, het wachtwoord en de veiligheidscode het volgende scherm verschijnen, waarin de ontvangen code per sms moet worden ingevuld:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1