Individueel verlonen: Stap 3 Verloning draaien

Volgen

Nadat de mutatiecontrole heeft plaatsgevonden, kan de daadwerkelijke verloning gestart worden. Dit kan via de optie Salarisverwerking -> Algemeen -> Acties -> Verlonen.

schermafbeelding_verlonenin4_2.png

Wanneer het product Employee Self Service (500) bij de werkgever is geactiveerd, verschijnt er een veld Beschikbaar ESS waarbij standaard de systeemdatum is gevuld. Als het de bedoeling is dat de werknemers pas op een later tijdstip de salarisstroken kunnen zien in het Werknemerloket, kan hier een afwijkende datum ingevuld worden. Indien de salarisstrook op een vaste dag in het Werknemerloket moet worden getoond, kan deze vaste dag worden vastgelegd.

Zie Werkgever -> Arbeidsvoorwaarden -> Administraties -> Administratie voor salarisverwerking

schermafbeelding_verlonenin4_3.png

In bovenstaand veld kan een willekeurige dag worden vastgelegd. Indien de dag niet in de betreffende maand voorkomt, zal de voorliggende dag worden gehanteerd. Ligt de datum van goedkeuren ná de Dag beschikbaar in ESS dan zal de datum van goedkeuren worden gebruikt 

Ook kan een e-mailadres opgegeven worden. Standaard wordt dit e-mailadres opgehaald vanuit het scherm Werkgever -> Salarisverwerking -> Emailadressen. Je kunt op dit scherm eventueel een ander e-mailadres opgeven.

Zodra de loonverwerking gereed is, zal er vanuit de mailserver van Loket.nl een e-mail gestuurd worden naar dit e-mailadres.

schermafbeelding_verlonenin4_4.png

De standaard e-mailteksten, inclusief het afzendmailadres, kunnen op providerniveau of op werkgeverniveau (Beheer -> Emailteksten) gepersonaliseerd worden.

Zie ook: verlonen: stap 4 goedkeuren van de verloning.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0