Individueel verlonen: Stap 1 Automatische processen / berekenen uren

Volgen

Wanneer alle variabelen ingevoerd zijn en de vaste gegevens kloppen voor een bepaalde periode, ben je klaar om te gaan verlonen.

Het verwerken van een loonrun bestaat uit totaal 4 stappen.

Deze stappen tref je aan onder het tabblad Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen

STAP 1: AUTOMATISCHE PROCESSEN / BEREKENEN UREN

Wanneer het het aantal uren niet handmatig zijn ingevoerd, maar nog automatisch berekend moeten worden, moeten eerst de automatische processen worden afgewikkeld.Voor de salarisverwerking heeft Loket.nl namelijk gewerkte uren van een periode nodig om het salaris te kunnen berekenen. Worden er geen gewerkte uren doorgegeven, dan zal er geen bruto salaris worden vastgesteld. Loket.nl berekent deze gewerkte uren per periode automatisch met de functie Berekenen uren. Dit proces zorgt ervoor dat Loket gaat rekenen met de ingevoerde vaste gegevens, zoals roosters, arbeidstijd, (periode)salaris. Voordat je de automatische processen kunt afwikkelen, kun je eerst eventuele aanvullingen en afwijkingen van de gewerkte uren ingevuld, zoals overuren, uren onbetaald verlof, etc. opvoeren.

(Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Automatische processen activeren).

Op werknemerniveau kan op het startscherm aangegeven worden of de gewerkte uren berekend moeten worden. Indien hier Ja wordt opgegeven, zal Loket.nl de gewerkte uren berekenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het aantal dagen van de maand en de normuren per week van de werknemer.

De indicatie Grondslagen activeren zorgt ervoor dat een grondslag in de betreffende periode wordt berekend en/of uitbetaald als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De grondslag (zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag) is bij de werknemer(s) geactiveerd;
  • Op het moment van uitvoeren van de actie Automatische processen activeren zijn er variabele gegevens aanwezig voor de betreffende verloningsperiode;
  • In de inrichtingsgegevens is bepaald dat in de betreffende verloningsperiode een grondslag berekend en/of uitbetaald moet worden.

In het mutatieverslag van de variabele gegevens zijn de berekende uren en eventueel de indicatie Berekenen grondslag per werknemer zichtbaar.

Indien bij een werkgever een rekenregel is gedefinieerd bij een fonds dan staat de optie Jaargrondslag fondsen bepalen standaard op Ja. Op het tabblad Fondsen is na het uitvoeren van dit proces de berekende jaargrondslag te raadplegen.

Onderstaand een drietal voorbeelden hoe de gewerkte uren van een periode berekend worden:

Voorbeeld 1 berekenen uren ( fulltimer):

Een werknemer werkt 40 uur per week.

De verloningsperiode heeft 20 werkdagen.

Met ploeguren van 40 uur per week levert dit 8 uur per dag op.

Totaal gewerkte uren in de betreffende periode = 20 x 8 = 160 uren.

Deze 160 uur worden met de functie Berekenen uren automatisch berekend. Bij het aanmaken van een verloningsrun zal de salarismodule de 160 uur omrekenen naar een deeltijdfactor. In dit voorbeeld is dat 100%. En deze deeltijdfactor wordt toegepast op het basisloon en daarmee wordt het component LOON/SALARIS (70) berekend.

In onderstaande 2 voorbeelden wordt op dezelfde manier een deeltijdfactor berekend om het component LOON/SALARIS te kunnen berekenen.

Voorbeeld 2 berekenen uren (parttimer):

Een werknemer werkt 24 uren per week.

De verloningsperiode heeft 20 werkdagen.

Totaal gewerkte uren in de betreffende periode = 24/5 x 20 = 96,00 uren.

Deze 96,00 uren worden met de functie Berekenen uren automatisch berekend.

Voorbeeld 3 berekenen uren (gebroken periode):

Een werknemer werkt t/m 17-01-2017 40 uren per week en vanaf 18-01-2017 24 uren per week.

De verloningsperiode heeft 22 werkdagen.

Totaal gewerkte uren in de betreffende periode =

Ploeg 40 uur afwijkende uren 0: 40 uur / 5 sv dagen x 12 sv dagen = 96 uur 

Ploeg 40 uur afwijkende uren 24: 24 uur / 5 sv dagen x 10 sv dagen = 48 uur

Deze 144,00 uren worden met de functie Berekenen uren automatisch berekend.

N.B. In dit geval moet je bij de werknemer onder de variabele gegevens van de desbetreffende periode nog wel het aantal SV dagen van de maand handmatig opgeven.

Via de variabele gegevens behoeven alleen maar de afwijkende uren te worden opgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan uren vakantie, onbetaald verlof, ziek, etc. Het aantal gewerkte uren behoeft normaliter niet te worden ingevuld. Deze uren kunnen automatisch worden berekend. Deze worden gecompleteerd. Dit betekent dat het aantal gewerkte uren wordt berekend door het aantal normuren te verminderen met de afwijkende uren die zijn opgegeven via de variabele gegevens.

Bijvoorbeeld:

Een werknemer heeft een dienstverband o.b.v. 40 uren per week.

De verloningsperiode heeft 20 werkdagen. In totaal dus 20 x 8 = 160 uren.

Hij neemt 24 uren vakantie. Dit geef je op via de variabele gegevens.

Het systeem zal vervolgens het aantal uren completeren met 136 uren gewerkt.

Bij een normale verwerking zal berekenen uren altijd uitgevoerd moeten worden.

De procedure wordt alleen uitgevoerd voor werknemers waarbij aangegeven is dat de uren automatisch berekend moeten worden. Wij adviseren de functie Berekenen uren pas uit te voeren NA het invoeren van de overige mutaties.

 

 

Zie ook Individueel verlonen: Stap 2 Controle variabele / invoer vaste gegevens

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1