Overzichten beoordelingen

Volgen

Op basis van de beoordelingenregistratie worden een aantal overzichten gegenereerd bij de werkgever:

Via Overzichten -> HRM -> Beoordelingen zijn de volgende overzichten te raadplegen:

  • Beoordelingsafspraken per afdeling
  • Beoordelingsformulier per werknemer
  • Beoordelingsresultaat per categorie
  • Eindresultaat beoordelingen per afdeling
  • Eindresultaat beoordelingen per functie
  • Planning beoordelingen per afdeling

Een voorbeeld van het beoordelingsformulier per werknemer tref je onderstaand aan:

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0