Registratie beoordelingen

Volgen

Nadat de tabellen op werkgeverniveau zijn gedefinieerd, kan de registratie van beoordelingen op werknemerniveau plaatsvinden via: HRM -> Beoordelingen -> Beoordelingen WN.

De registratie bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene gegevens van de beoordeling inclusief het algemene resultaat
  • Beoordelingsresultaten per beoordelingscategorie (optioneel)
  • Beoordelingsafspraken (optioneel)

Algemene gegevens van de beoordeling

Datum beoordeling: Datum waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden
Soort: Keuze uit de zelf gedefinieerde tabel met beoordelingssoorten
Resultaat: Algemeen resultaat van de beoordeling uit de tabel met de beoordelingsresultaten
Beoordelaar: Naam van de persoon die de beoordeling heeft uitgevoerd
Datum volgende: Datum van de volgende beoordeling ** 
Toelichting: Mogelijkheid om naar eigen inzicht een nadere toelichting vast te leggen (optioneel)

** Datum volgende: op basis van de ingevulde datum zal er een signaal worden gegenereerd. Voor meer informatie over deze standaard signaleringen binnen Loket.nl verwijzen wij je graag naar het artikel Standaard signaleringen.

 

Beoordelingsresultaten per beoordelingscategorie (optioneel)

Nadat de algemene beoordelingsgegevens zijn geregistreerd kan eventueel nog het resultaat per beoordelingscategorie worden vastgelegd. Per categorie kan een toelichting worden toegevoegd.

 

Beoordelingsafspraken (optioneel)

Nadat de algemene beoordelingsgegevens zijn geregistreerd kunnen eventueel ook nog afspraken worden vastgelegd.

Afspraak: Keuzelijst met zelf gedefinieerde soorten afspraken
Omschrijving: Nadere detaillering van de gemaakte afspraak
Realiseren voor: De datum waarop de afspraak gerealiseerd moet zijn
Datum realisatie: De datum waarop de afspraak is gerealiseerd (optioneel)
Tijdig gerealiseerd: Indicatie of de afspraak tijdig is gerealiseerd (n.v.t./ja/nee)
Toelichting: Mogelijkheid om naar eigen inzicht een nadere toelichting vast te leggen (optioneel)
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0