Inrichting gezin en contactpersonen

Volgen

In Loket.nl kun je voor iedere werknemer de gezinssituatie en de contactpersonen vastleggen.

De velden m.b.t. de contactpersonen zijn standaard beschikbaar; dit is niet gekoppeld aan een apart product. Alvorens gebruik te kunnen maken van de extra velden m.b.t. het vastleggen van de gezinssituatie zal het product Gezin (22) op werkgeverniveau geactiveerd moeten worden. Je kunt een product activeren via Loket Classic -> Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal.

Om de betreffende velden te kunnen raadplegen en/of beheren moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker).

Meer informatie >>

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0