Bijzonderheden aanlevering APG pensioenaangifte (Afbouw & Natuursteen)

Volgen

De aanlevering in de pensioenaangifte is leidend voor de verloning van de 80-90-100 regeling en de doorbetaling bij ziekte. Dat ligt aan het feit dat dit op een andere manier niet op een juiste wijze te realiseren is, omdat het complex is om voor alle partijen het gewenste resultaat te krijgen.

 

Vanuit het APG wordt het volgende verwacht bij de 80-90-100 regeling:

VAD Verkorte arbeidsduur 80/90/100

  • De werknemer werkt 80%, krijgt 90% uitbetaald en heeft een pensioenopbouw van 100%.
  • De deeltijdfactor en uren zijn in deze situatie 100%. De variabelen voor het pensioenproduct zijn 100%.
  • Het SV loon is 90%, wat niet anders kan omdat er 90% wordt uitbetaald.
  • De SV gerelateerde producten hebben een premie van 90%.
  • De verbijzondering VAD zorgt ervoor dat het controle systeem geen signalen geeft op het SV loon en SV producten. (BTER regelingen)

 

Bij ziekte wordt bij het APG het volgende verwacht:

ZKG 85% in het eerste ziektejaar

  • Het productloon en de premiegrondslag zijn altijd gebaseerd op fulltime, ook in het eerste en tweede ziektejaar.
  • De deeltijdfactor blijft ongewijzigd ten opzichte van een reguliere situatie.
  • De uren en alle premiebedragen gaan op basis van 85%.
  • Wanneer de deelnemer in het midden van het tijdvak ziek wordt, gaan de uren en premiebedragen naar rato.

UPDATE 24-06-2024
Op de voorheen bekende manier van het verwerken van ziekte voor APG kunnen sinds 2024 signalen worden afgegeven vanuit het pensioenfonds. Hiervoor hebben wij nu de werkwijze aangepast. 
Dus indien je bij een werknemer aangesloten bij het APG 100% pensioenpremie en afdracht dient te laten doorlopen mag je dat op de volgende manier verwerken.

Allereerst mag je een bruto inhoudingscomponent aanmaken, dit zou je op administratieniveau kunnen doen of direct op loonmodelniveau zodat dit component voor alle werkgevers onder het zelfde loonmodel is toegevoegd.
Op het originele dienstverband verwerk je 100% ziekte uren. Bij de werknemer onder arbeidsvoorwaarden verzekeringen, mag je dan de uitkering voor de werknemer op 100% zetten en niet suppleren.
Vervolgens houd je het 30% van de uitbetaling weer in op het aangemaakte inhoudingscomponent.

Op deze manier berekend loket wel de premie over het loon, maar heb je geen loon voor de loonheffingen. De uren voor het pensioenfonds gaat op deze manier direct juist.

LET OP: Het inhoudingscomponent voeg je niet toe aan het BTER-Loon en ook niet aan de grondslag van het pensioenfonds. 

 

NB: Voor toelichting op signalen / fouten in de APG pensioenaangiften, klik dan hier.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0