Bijzonderheden aanlevering APG pensioenaangifte (Afbouw & Natuursteen)

Volgen

De aanlevering in de pensioenaangifte is leidend voor de verloning van de 80-90-100 regeling en de doorbetaling bij ziekte. Dat ligt aan het feit dat dit op een andere manier niet op een juiste wijze te realiseren is, omdat het complex is om voor alle partijen het gewenste resultaat te krijgen.

 

Vanuit het APG wordt het volgende verwacht bij de 80-90-100 regeling:

VAD Verkorte arbeidsduur 80/90/100

  • De werknemer werkt 80%, krijgt 90% uitbetaald en heeft een pensioenopbouw van 100%.
  • De deeltijdfactor en uren zijn in deze situatie 100%. De variabelen voor het pensioenproduct zijn 100%.
  • Het SV loon is 90%, wat niet anders kan omdat er 90% wordt uitbetaald.
  • De SV gerelateerde producten hebben een premie van 90%.
  • De verbijzondering VAD zorgt ervoor dat het controle systeem geen signalen geeft op het SV loon en SV producten. (BTER regelingen)

 

Bij ziekte wordt bij het APG het volgende verwacht:

ZKG 85% in het eerste ziektejaar

  • Het productloon en de premiegrondslag zijn altijd gebaseerd op fulltime, ook in het eerste en tweede ziektejaar.
  • De deeltijdfactor blijft ongewijzigd ten opzichte van een reguliere situatie.
  • De uren en alle premiebedragen gaan op basis van 85%.
  • Wanneer de deelnemer in het midden van het tijdvak ziek wordt, gaan de uren en premiebedragen naar rato.

 

In de bijlagen vind je de volledige tekst met daarbij ook de geadviseerde inrichting binnen Loket.nl in bovenstaande situaties t.b.v. het correct aanleveren van de APG pensioenaangifte.

 

NB: Voor toelichting op signalen / fouten in de APG pensioenaangiften, klik dan hier.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0