Update 10-05-2023

Volgen

Vanavond10 mei hebben wij een oplevering om de bug over de berekening van het ouderschapsverlof deels op te lossen. De bug heeft betrekking op de berekening van het max SV-loon i.c.m met betaald ouderschapsverlof en waarbij de dagtabel wordt toegepast. 

Er kwamen gevallen voor waarbij er meerdere dienstverbanden waren en op het 2e dienstverband (of 3e, 4e etc) de dagtabel werd toegepast. Door de berekeningsvolgorde werd het max SV-loon van het 2e dienstverband ten onrechte ook toegepast op het 1e dienstverband.

Door deze oplevering wordt nu over beide dienstverbanden bepaald wat het loontijdvak is. Kent één van de twee dienstverbanden een normaal loontijdvak, dan worden de max aan werknemersverzekeringen op basis van dat loontijdvak bepaald.
Het is dan dus niet meer afhankelijk met welk dienstverband er eerst gerekend wordt.
Deze aanpassing kan loonresultaten veroorzaken!

Hierna gaan we aan de slag met het verbeteren van de premieverdeling wanneer de werknemer boven het maximum werknemersverzekeringenloon zit. 


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0