Update Loket.nl 08-05-2023

Volgen

Maandagavond 8 mei voeren we een update uit rond 21.30
De applicatie is dan tijdelijk niet beschikbaar. 

We zijn achter de schermen nog bezig met de laatste technische zaken voor het opleveren van de PAWW aangifte. Daarnaast zijn wij ook nog bezig met het oplossen van het issue rondom de bug van de berekening van het ouderschapsverlof gemeld in: Actuele bugs (Laatste update 24-04-2023).

We leveren vanavond o.a. onderstaande zaken op. 
1. Loonaangifte betalen via G-rekening
2. Collectieve mutaties - Schaal salarissen actualiseren en Salarisvoorstellen activeren
3. Uitnodigingsmail preboarding
4. AOW-leeftijd vanaf 2028
5. Overige bugs en optimalisaties

 

1. Loonaangifte betalen via G-rekening
Een idee vanuit idee.loket.nl, meerdere malen ingediend en erg populair. Het betalen van de loonheffingen vanaf een G-rekening. 
In Loket.nl Classic leg je op het tabblad Adm het nummer van de G-rekening vast. 
Vervolgens zal in de SEPA het rekeningnummer van de G-rekening verschijnen. Je kunt dit ook controleren op het overzicht van de loonaangifte. 
Het is niet mogelijk om met iDEAL te betalen vanaf de G-rekening. De iDEAL button zal dus niet zichtbaar zijn wanneer er een G-rekening is gevuld. 

2. Collectieve mutaties - Schaalsalaris actualiseren en Salarisvoorstellen activeren
Recent hebben we al wat collectieve mutaties binnen Loket.nl uitgeleverd en nu volgen er weer twee, namelijk Schaalsalaris actualiseren en Salarisvoorstellen activeren.

Schaalsalaris actualiseren: 
Met behulp van deze functionaliteit kun je wanneer er sprake is geweest van een verhoging van een salaristabel, eenvoudig het nieuwe loon aan de werknemer toekennen.
Voordeel van het uitvoeren van de wizard in Loket.nl is dat je eerst kunt zien wat het nieuwe loon gaat worden alvorens de actie wordt uitgevoerd.

1.jpg

Salarisvoorstellen activeren:
Wanneer je voor een werkgever gebruik gaat maken van salaristabellen en je wilt hierbij gebruik maken van de signaalfunctie om de werknemer automatisch te verhogen, dan heb je het veld Salarisschaal aanpassing signaleren op een 'Ja' te zetten. 
Met behulp van deze wizard kun je dit veld collectief op een 'Ja' zetten.

 

3. Uitnodigingsmail preboarding 
We hebben de uitnodigingsmail die een preboarder ontvangt aangepast.
Voorheen werd in deze mail standaard het Loket.nl-logo getoond en deze hebben we nu vervangen door het werkgeverslogo. Door deze kleine aanpassing is het voor de toekomstige werknemer wel duidelijker wie de gegevens nu uitvraagt.

 

4. AOW-leeftijd vanaf 2028
De AOW-leeftijd wordt per 2028 verhoogd met 3 maanden. Vanaf dit jaar wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Deze aanpassing hebben we nu ook doorgevoerd in onze programmatuur.
Klik voor meer informatie hier.

 

5. Overige bugs en optimalisaties
- Bij het bepalen van de duur van de ziekte (in dagen) was de berekening van het verzuimpercentage onjuist indien de einddatum van het tijdvak van berekening gelijk is aan de einddatum van het laatste ziekteverloop. 
- Het proces van het verwerken van een collectieve actie binnen Loket.nl is verder geoptimaliseerd. Hierdoor vindt de actie aanzienlijk sneller plaats. 
-Het te vervallen verlof liet in sommige gevallen een foutief aantal uren zien wanneer er sprake was van gepland verlof in de toekomst. Dit is hersteld.
- De sortering binnen het CSV journaal bestand is aangepast conform die van CSV journaal uitgebreid. 
CSV journaal is een verkorte journaalpost die je alleen terug kan vinden in Loket op basis van het journaalprofiel. 
-
De werknemer ziet in WNL - Werkgeversdossier geen documenten meer die zijn toegevoegd na de datum uit dienst.
- Het is weer mogelijk om binnen Loket.nl een UPA pensioenaangifte in Loket.nl af te keuren.
- Bij het collectief toegang geven tot WNL werd in Loket.nl vaak de melding "Er is iets misgegaan. De applicatiebeheerder is van het probleem op de hoogte gebracht" getoond. Dit werkt weer naar behoren.
- Fondsen (en grondslagen als daar een ingangs- of eindmoment is) werden bij een 4-weken verloning via signaleringen met een verkeerde datum geactiveerd dan wel beëindigd. Dit resulteerde in te veel of te weinig berekende premie en eventueel ook een foutieve pensioenaanlevering. Dit hebben we voor je opgelost. Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0