CAO Update 28-04-2023

Volgen

Er zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd. Deze update komt in de plaats van de gebruikelijke weekend-update. In het weekend van 29 en 30 april zullen geen CAO aanpassingen opgeleverd worden.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2023 08 Signbedrijven Fondsen Grafimedia toegevoegd
1-1-2023 08 Signbedrijven Afdracht Opleiding Zeef/Sign 0% per 1-1-2023
1-7-2023 18 Reisbranche Schalen verhoogd met 5% per 1-7-2023
1-7-2023 22 Dagrecreatie Schalen Recreatie verhoogd met 1% per 1-7-2023
1-7-2023 22 Dagrecreatie Schalen Dagrecreatie verhoogd met 1% per 1-7-2023
1-7-2023 22 Recreatie Schalen verhoogd met 1% per 1-7-2023
1-1-2023 23 VVT voorheen Thuiszorg ORT 25% toegevoegd
1-1-2023 23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen ORT 25% toegevoegd
1-7-2023 25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit Schalen verhoogd met €25 per 1-7-2023
1-1-2023 25 Handel in Bouwmaterialen Schalen verhoogd per 1-7-2023
1-1-2023 25 Particuliere beveiligingsorganisaties Schalen extra verhoogd per 1-1-2023 / 2-1-2023

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0