CAO Update 17-04-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

1-1-2023 16 Gemaksvoedingsindustrie Instructie voor rekenregel 4-weken aangepast
1-1-2023 16 Pluimveeverwerkende industrie Instructie voor rekenregel 4-weken aangepast
1-1-2023 16 Vleessector Instructie voor rekenregel 4-weken aangepast
1-1-2023 16 Vleeswarenindustrie Instructie voor rekenregel 4-weken aangepast
1-1-2023 18 Boekhandel Ploegentoeslag en ORT in grondslag voor VT
1-1-2023 18 Kantoorvakhandel Ploegentoeslag en ORT in grondslag voor VT
1-1-2023 19 Binnenscheepvaart Overwerkfactor op 0 gesteld per 1-1-2023
1-4-2023 26 Openbare Bibliotheken Schalen verhoogd per 1-4-2023
2-1-2023 64 Gemeenten Schalen verhoogd per 2-1-2023
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0