Actuele bugs (Laatste update 24-05-2024)

Volgen

In dit artikel zetten we de actuele bugs voor je op een rijtje waar veel vragen over komen.
Daarnaast proberen we altijd een workaround te benoemen.
Dit artikel wordt geüpdatet wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Mogelijk onjuiste saldo bij te vervallen verlof
Het saldo van het te vervallen verlof in het overzicht geeft mogelijk de onjuiste waarde in de applicatie weer. Wanneer je het overzicht download wordt wel de juiste waarde getoond. Tot het verholpen is kan je het beste het overzicht downloaden.

Issues gebruikt uurloon bij koppeling met de WML-maandtabel

Op dit moment kennen we een aantal issues met betrekking tot het herleide uurloon wanneer de werknemer is gekoppeld aan de wettelijk minimum maandtabel:

  • Weergave van het uurloon in de kolom cumulaties staat weer terug op het oude uurloon. Bruto/netto is wel aangepast voor de overwerkregelingen dus daar wordt het juiste uurloon wel gebruikt. Op dit moment kun je hierdoor tijdelijk het uurloon niet weergeven op de loonstrook. We passen dit weer zo snel mogelijk aan zodat ook de weergave van dit uurloon weer juist is.

  • Bij ORT regelingen wordt het verkeerde uurloon WML toegepast. Dit zorgt nu voor onterechte herrekeningen. Je kan tijdelijk met een afwijkend uurloon werken om dit op te lossen.

  • Bij gebruik van uren overwerk 100% (4020) wordt er ook gebruik gemaakt van het verkeerde uurloon WML. Je kan tijdelijk met een afwijkend uurloon werken om dit op te lossen.

Foutmelding bij verlofmutaties op werknemerniveau wanneer er een uit dienst datum of in dienst datum in de toekomst bekend is
Momenteel krijg je in Loket.nl een foutmelding wanneer je een verlofmutatie wil verwerken bij een werknemer die al een uit dienst datum heeft of bij een werknemer die een in dienst datum in de toekomst heeft. Om verlof te verwerken bij een werknemer die uit dienst is kun je de volgende workaround gebruiken: uit dienst datum bij de werknemer te verwijderen. Vervolgens kan je de mutaties verwerken en waarna je de werknemer opnieuw uit dienst kan melden. 


Traagheid bij het laden van de declaraties in Loket.nl

Momenteel ervaar je traagheid bij het laden van de declaraties in Loket.nl in het takencentrum. Ook kan het voorkomen dat hierdoor de bijlages in de aanvragen niet getoond worden. Dit probleem hebben wij gecommuniceerd bij Qwoater, op dit moment zijn wij nog in afwachting van een oplossing aan de kant van Qwoater. Wij proberen dit in samenwerking met Qwoater zo snel mogelijk voor  je op te lossen. 


Uitnodigen preboarden administratie zonder salarisverwerking
Wanneer je een nieuwe werknemer wilt uitnodigen voor het preboarden middels de knop ''werknemer uitnodigen'' en je kiest bij stap 1 een administratie zonder salarisverwerking krijg je op het moment van het versturen van de uitnodiging de foutmelding : ''ongeldige waarde voor werknemerprofiel''. Dit komt doordat er in een administratie zonder salarisverwerking geen werknemerprofielen beschikbaar zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing.


Mogelijk foutieve berekening uurloon voor o.a. overwerk

Sinds de update van Update Loket.nl 29-01-2024 – Loket.nl helpdesk zien we dat het uurloon voor overwerk wat links op de loonstrook staat in sommige gevallen nog steeds niet goed wordt berekend, deze kan hoger of lager uitvallen. Als workaround kun je een afwijkend uurloon invullen voor de berekening.
Extra info: We hadden de update in januari enkel uitgevoerd voor werknemers die gekoppeld zijn aan de tabel Wettelijk minimumloon, maand. Voor werknemers die aan een CAO-/eigen schaal hangen, blijft dit een lopend issue

 

Terugboeking aan sociale verzekeringen bij betaald ouderschapsverlof (Update 10-05-2023)
Door een aanpassing aan de berekeningswijze zoals gecommuniceerd in update 11-04-2023 kunnen er herrekeningen op de sociale verzekeringen ontstaan. Dit is in de meeste gevallen niet de bedoeling.
We zien dit gebeuren bij het Type dienstverband Ouderschapsverlof waarbij de dagtabel is toegepast.

Extra info
Door de volgordelijkheid van het bepalen van de SV dagen en het SV-loon, worden de sociale verzekeringen onterecht herrekend. 
Voorheen bepaalden we eerst het premieloon van het hoofddienstverband en daarna van het dienstverband van het betaald ouderschapsverlof, dit hebben we met de update aangepast.

Update 15-08-2023
Voor de meeste gevallen is dit inmiddels opgelost. 
Begin september gaan we kijken hoe en of we de berekening in combinatie het maximum premieloon kunnen corrigeren. We wachten op dit moment op de uitkomst van de wijziging van het Besluit Inkomstenverhouding voordat we hierover een beslissing nemen. 
Je kunt als workaround de desbetreffende componenten vrij laten geven en handmatig opgeven. 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0