Actuele bugs (Laatste update 18-03-2024)

Volgen

In dit artikel zetten we de actuele bugs voor je op een rijtje waar veel vragen over komen.
Daarnaast proberen we altijd een workaround te benoemen.
Dit artikel wordt geüpdatet wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Import variabele gegevens in Loket.nl
Wanneer je in Loket.nl een import doen met lege waardes voor een component dat reeds gevuld is in de desbetreffende periode, wordt deze waarde verwijderd (overschreven door 0). In Loket.nl Classic blijven deze waardes staan.
Daarnaast zien we dat wanneer je twee regels importeert voor 1 werknemer, dit kan leiden tot foutmeldingen in Loket.nl. We willen dit uiteraard voor 2 april oplossen.


OPGELOST E-mails 'Verloning gereed' worden op dit moment niet verstuurd
Wij zijn momenteel aan het onderzoeken waar dit aan ligt, en proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Mogelijk foutieve berekening uurloon voor o.a. overwerk
Sinds de update van Update Loket.nl 29-01-2024 – Loket.nl helpdesk zien we dat het uurloon voor overwerk wat links op de loonstrook staat in sommige gevallen nog steeds niet goed wordt berekend, deze kan hoger of lager uitvallen. Als workaround kun je een afwijkend uurloon invullen voor de berekening.
Extra info: We hadden de update in januari enkel uitgevoerd voor werknemers die gekoppeld zijn aan de tabel Wettelijk minimumloon, maand. Voor werknemers die aan een CAO-/eigen schaal hangen, blijft dit een lopend issue

Standaard mutatieset WNL Loket.nl op n.v.t.
Wanneer je in Loket.nl een nieuwe werknemer aanmaakt wordt het standaard mutatieset WNL niet standaard toegevoegd bij de werknemer. Deze komt dan bij de nieuwe werknemer op n.v.t. te staan. In Loket.nl Classic werkt dit wel juist. Voor nu dien je dus bij het aanmaken van een nieuwe werknemer in Loket.nl handmatig de mutatieset WNL te selecteren. 

Uitnodigen preboarden administratie zonder salarisverwerking
Wanneer je een nieuwe werknemer wilt uitnodigen voor het preboarden middels de knop ''werknemer uitnodigen'' en je kiest bij stap 1 een administratie zonder salarisverwerking krijg je op het moment van het versturen van de uitnodiging de foutmelding : ''ongeldige waarde voor werknemerprofiel''. Dit komt doordat er in een administratie zonder salarisverwerking geen werknemerprofielen beschikbaar zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Terugboeking aan sociale verzekeringen bij betaald ouderschapsverlof (Update 10-05-2023)
Door een aanpassing aan de berekeningswijze zoals gecommuniceerd in update 11-04-2023 kunnen er herrekeningen op de sociale verzekeringen ontstaan. Dit is in de meeste gevallen niet de bedoeling.
We zien dit gebeuren bij het Type dienstverband Ouderschapsverlof waarbij de dagtabel is toegepast.

Extra info
Door de volgordelijkheid van het bepalen van de SV dagen en het SV-loon, worden de sociale verzekeringen onterecht herrekend. 
Voorheen bepaalden we eerst het premieloon van het hoofddienstverband en daarna van het dienstverband van het betaald ouderschapsverlof, dit hebben we met de update aangepast. 

Update 15-08-2023
Voor de meeste gevallen is dit inmiddels opgelost. 
Begin september gaan we kijken hoe en of we de berekening in combinatie het maximum premieloon kunnen corrigeren. We wachten op dit moment op de uitkomst van de wijziging van het Besluit Inkomstenverhouding voordat we hierover een beslissing nemen. 
Je kunt als workaround de desbetreffende componenten vrij laten geven en handmatig opgeven. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0