Actuele bugs (Laatste update 09-06-2023)

Volgen

In dit artikel zetten we de actuele bugs voor je op een rijtje. 
Daarnaast proberen we altijd een workaround te benoemen.
Dit artikel wordt geüpdatet wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Terugboeking aan sociale verzekeringen bij betaald ouderschapsverlof (Update 10-05-2023)
Door een aanpassing aan de berekeningswijze zoals gecommuniceerd in update 11-04-2023 kunnen er herrekeningen op de sociale verzekeringen ontstaan. Dit is in de meeste gevallen niet de bedoeling.
We zien dit gebeuren bij het Type dienstverband Ouderschapsverlof waarbij de dagtabel is toegepast.

Extra info
Door de volgordelijkheid van het bepalen van de SV dagen en het SV-loon, worden de sociale verzekeringen onterecht herrekend. 
Voorheen bepaalden we eerst het premieloon van het hoofddienstverband en daarna van het dienstverband van het betaald ouderschapsverlof, dit hebben we met de update aangepast. 

Update 10-05-2023
Voor 10 mei staat er een update gepland waarbij bovenstaande bug voor de meeste gevallen opgelost.
Hierna gaan we aan de slag met het verbeteren van de premieverdeling wanneer de werknemer boven het maximum werknemersverzekeringenloon zit. 

Peildatum documentgeneratie wordt naar een dag eerder gezet in Loket.nl

Tijdens het genereren van een document dien je een peildatum in te voeren. In Loket.nl zien we dat die peildatum tijdens het genereren van het document naar een dag eerder wordt verzet. Dit zorgt ervoor dat bepaalde placeholders niet gevuld worden.
Workaround 1:  Document genereren in Loket.nl Classic
Workaround 2: Peildatum op een dag later zetten

Opgelost: Foutmelding Loket.nl bij aanmaken (opvolgend) dienstverband. 
Wanneer er een profiel wordt geselecteerd bij het aanmaken van een dienstverband, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt. De werknemer wordt dan niet opgeslagen.
Workaround: Pas het profiel pas toe na de invoer van het dienstverband. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0