CAO Update 27-02-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

01 Tuinzaadbedrijven

Grondslag voor meerurentoeslag toegevoegd

1-3-2023

15 Bakkersbedrijf

Schalen Ambacht. Bakkers +3,55% per 1-3/26-3-2023

1-3-2023

15 Bakkersbedrijf

Schalen Industr. Bakkers +3,4% per 1-3/26-3-2023

1-3-2023

16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

Schalen verhoogd met minimaal 3,5% per 1-3-2023

1-7-2023

16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

Aantal schalen verhoogd met 2% per 1-7-2023

1-1-2023

16 Gemaksvoedingsindustrie

Grondslag voor meerurentoeslag toegevoegd

1-3-2023

16 Slagersbedrijf

Schalen verhoogd met 3,5% per 1-3-2023

27-2-2023

23 VVT voorheen Thuiszorg

Schalen verhoogd met 3% per 27-2-2023 / 1-3-2023

27-2-2023

23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen

Schalen verhoogd met 3% per 27-2-2023 / 1-3-2023

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0