CAO Update 20-02-2023

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-3-2023

15 Bakkersbedrijf

ORT-percentage 37% afgeschaft per 1-3-2023

1-3-2023

16 Vleessector

Schalen verhoogd met 3,5% per 1-3-2023

1-3-2023

16 Vleessector

Minimumbedrag VT aangepast per 1-3-2023

1-1-2023

18 Uitvaartbranche

Nieuwe referentiefuncties toegevoegd

1-1-2023

19 Zeevaart

Schalen verhoogd met 4% per 1-1-2023

1-7-2023

19 Zeevaart

Schalen verhoogd met 2,5% per 1-7-2023

1-1-2023

21 Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer)

Aanpassing suppletiepercentage ziekte per 1-1-2023

1-1-2023

22 Horeca- en aanverwante bedrijf

Schalen per 4-weken toegevoegd

1-1-2023

22 Recreatie

Schalen zwembaden verhoogd met 5,5% per 1-1-2023

1-1-2023

22 Zwembaden

Schalen verhoogd met 5,5% per 1-1-2023

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0